Metamorfoza Matek zastępczych – dzień 2

Metamorfoza matek zastępczych w salonie Atelier Bernady.